Småbarn

 Metoden för småbarn - Child`Space

 

Metoden för småbarn

Många av de problem som jag möter hos barn, och även vuxna, har funnits med sedan tidig barndom. Den insikten fick mig att vidareutbilda inom behandling för de allra yngsta.

Vad gör du med bebisar? Det är en fråga jag ofta får. När jag arbetar med små barn sker det alltid i nära samarbete med föräldrarna. Kanske finns det en oro för ett barns motoriska utveckling, som att barnet inte vill ligga på mage och lyfta huvudet eller inte har börjat krypa. Jag hjälper barn att att komma vidare steg för steg motorikt, och ger föräldrar förslag på vad de själva kan göra för att stötta sin bebis på bästa sätt.

 

Chava Shelhav

Chava Shelhav har 35 års erfarenhet av att arbeta med feldenkraismetoden, både med vuxna och barn i olika åldrar. I sitt arbete kunde hon se att många problem hos vuxna uppstod redan under tidig barndom. Hon utvecklade därför Child´Space, en metod för att arbeta med de allra yngsta. Motoriken utvecklas under barnets första år. Det är då grunden läggs för god rörelseförmåga.

- Hjärnan och därefter kroppen utvecklar kompensatoriska rörelser för varje problem som uppstår, säger Chava Shelhav. Spädbarnet hittar en lösning som passar bra i en viss specifik situation. Den "tillfälliga" lösningen blir dock långsamt ett rörelsemönster, och beteendet blir permanent rotat i personligheten. Med åren försenar de kompensatoriska mönstren utvecklingen och skapar störningar i rörelser och beteende.

För att boka tid för, ring Lena Brännström på 0733-722 117 eller mejla info@motorik.nu . Vår mottagning finns på Kylberg-Borgström Rörelseterapi, Crafoordvägen 19 i centrala Stockholm.