Feldenkraismetoden för barn och vuxna

Feldenkrais® är nyckeln till bättre motorik, nu.

Jag heter Lena Brännström och använder rörelser för att förbättra och utveckla rörelseförmågan och motorik hos småbarn, skolbarn och vuxna.

Feldenkrais och Child´Space - två metoder för bästa möjliga resultat  Den ena är Feldenkraismetodens sensomotoriska rörelser som jag använder på större barn och vuxna och den andra är Child´Space som har feldenkraismetoden som grund men utvecklats till att passa de allra minsta barnen.

Rörelser som samtalar med hjärnan  Rörelser produceras av våra muskler som i sin tur styrs av vårt nervsystem och vår hjärna. Rörelse är därför ett effektivt sätt att samtala med hjärnan. Det gör att metoden feldenkrais® och Child´Space har bra effekt eftersom modern forskning visar att hjärnan är formbar och under ständig utveckling.

Motorik och funktion

Barn: Den motoriska utvecklingen och funktion är mitt fokus. Med barn arbetar jag med lugna, roliga, utforskande rörelser och lekar. För att väcka nyfikenhet använder jag leksaker, bollar, röst, ramsor och sång. Allt anpassas naturligtvis efter barnets ålder och förmåga. Övningarna kan göras på bänk, på en matta på golvet eller med barnet sittande i rullstol.

De två metodernas passar bra för barn med olika funktionsstörningar. Det kan vara motoriska problem som koordinationen mellan armar- ben vid löpning eller mellan öga- hand när man kastar boll elller skriver. Rörllighetsträningen har också bra effekt på olika funktionsstörningar som ADHD, Asperger, CP, Torticollis, tågångare och traumatisk födelseskada.

Vuxna: Med vuxna jobbar oftast på bänk. Även här utgår jag ifrån funktion och motorik. Passar för den som vill förstå mer om vad som händer i kroppen när en rörelse utförs och hur rörelser samverkar med varandra. Den nyfikenheten förbättrar rörelseförmågan och kroppsmedvetenheten ökar och självbilden stärks. 

För att boka tid, ring Lena Brännström på 0733-722 117 eller mejla [javascript protected email address] eller 123lenab@gmail.com 

Jag finns på Östermalm, Storgatan 52, Stockholm.

 

 ChildSpace_revised_logo10416     Visar